Origin Arabo-Friesian
Geschiedenis van het Arabo-Friese paard   1970 – 1980 Het Friese ras was toen nog maar ternauwernood ontsnapt aan uitsterven en pas begonnen aan een populatiegroei van destijds zo’n 400 stuks naar de huidige 80.000 paarden. De historie werd uitgeplozen en gepubliceerd in de eerste boeken. De merriestammen en hengsten bloedlijnen werden in kaart gebracht en “adviesparingen” werden bedacht om inteelt te vermijden. Toen al waren veel liefhebbers bezorgd over de nauwe verwantschap. Een van die onderzoekers was Prof. Jürgen Hillner, die aanvankelijk voor eigen fokkerij speurde naar kwaliteitsmerries uit zeldzame bloedlijnen. Zo vond hij o.a. de Modelmerrie Truus, waarschijnlijk de laatste merrie van Kerst, die zelf de laatste hengst was uit een goede oude Friese bloedlijn. Met dit “verse” bloed fokte hij o.a. de hengsten Dagho en Naen, welke aan het begin stonden van een geweldige modernisering van het Friese paard, dat nog te veel een klein landbouwpaard was. Het type werd hoogbenig en geschikt voor onder zadel. MENSPORT Toen de discipline mensport in die jaren opkwam, startten minstens 10 deelnemers met twee/ en vierspannen zuivere Friezen. Een van hen was de bekende Tjeerd Veldstra die met een Fries team bijna Wereldkampioen werd in Haras du Pin, maar op een paar 100 m van de finish verdween alle hoop op deze titel vanwege een tekort aan  uithoudingsvermogen van zijn Friezen toen ze uitgeput waren en geen stap meer wilden zetten. De frustratie was zo groot dat niet alleen Veldstra maar ook nagenoeg alle andere menners overschakelden op warmbloeden. HERINTRODUCTIE ARABISCH BLOED Hillner ging een stap verder als zijn succesvolle zuivere Friezen fokkerij om zowel de inteelt alsook de sporteigenschappen van Friezen te willen verbeteren door het inkruisen van het beste dat hij maar kon vinden passend bij de Fries. Hij ondernam de hele reis naar Landesgestüt Marbach in Zd. Duitsland met 2 merries op de trailer om ze te laten dekken door de beroemde zwarte Arabier Gharib. Dat had nogal voeten in aarde, de Duitse “Gestütsleiter” kon geen extra merries aanvaarden voor Gharib, maar vanwege het goede doel om het Friese ras te redden van inteelt werden uiteindelijk Hillner’s modelmerrie Gelbricht en zijn bijna modelmerrie Diana v.R. gedekt door Gharib. Dit leverde respectievelijk de hengst Ras en de merrie Rachel op, beide geregistreerd bij het Arabisch Volbloed Stamboek Nederland. De nieuwe inmenging sinds enkele eeuwen van HETZELFDE Arabisch bloed in het Friese paard was een riskante onderneming die tal van gevolgen had. De gemoederen laaiden hoog op bij zijn stallen in Friesland! Het was zelfs zo erg dat Prof. Hillner moest vluchten naar Duitsland. Enkele mensen die vonden dat het Friese paardenras onteerd was, probeerden zijn hele stal te vergiftigen. Ze konden echten niet bij de waardevolle veulens komen Deze groeiden verder op in Duitsland. Hun nafok leverde tal van wedstrijdpaarden en daaruit meerdere goedgekeurde Arabo-Friese hengsten op. De meest bekende is Dark Danilo en Dark Ynte en hun vele zonen. Korte tijd na Hillner’s initiatieven volgde Rudolph Krudop. Hij was een echte mensport-fan en tevens rechter bij wedstrijden. Hij liet zijn Friese stermerries Irmaa en Oedske v.d.V. dekken door de Arabisch Volbloed Hamid. Dit leverde de merrielijnen van resp. Fobke en Hipke op.  Na het betreurenswaardige plotse overlijden van deze fokker zijn hieruit nog de dekhengsten Dark Romke en Maestro gefokt. 1980 – 1990 De fokkers Hillner en Krudop waren moe gestreden en zochten aansluiting aan de sport. Er volgde contact met de voorzitter van de eerste Friezenvereniging in Frankrijk en Zwitserland, Jan Driessen, fervent sponsor en liefhebber van Friezen voor de sport, die hele studies had gemaakt over afstamming en Friese prestatielijnen. Jan nam broer Cor onder de arm en samen gingen ze de heren bezoeken en waren bereid de eerste Arabo-Friezen over te nemen en het fokprogramma voort te zetten. Cor Driessen was voorzitter van NRPS afd. Limburg en een liefhebber van Arabieren. Beide broers hadden het paardenvirus overgenomen van hun vader Jack, die destijds de eerste landelijke rijvereniging in Limburg opgericht had. Jonge boeren gebruikten daartoe de “moderne” Gelderse paarden. Cor ging verder fokken richting Arabier door op Rachel een geweldige vererver van prestatie en karakter te zetten. Dat was Oosterveld’s Marzas, die Preferent-Prestatie was bij het NRPS voor zowel de rijpaarden als de rijpony fokkerij. Oosterveld’s Marzas heeft tot late leeftijd shows gelopen en is uiteindelijk 34j. oud geworden. Jan zocht Friese merries op, die het gewenste prestatiebloed voerden en liet die dekken door Ras. Eenmaal volwassen stelde hij ze beschikbaar aan Team Schrijvers in België om te testen of zijn theoretische analyse klopte met de praktijk. 1990 – 2000 De broers begonnen met deze kennis hun verdere fokprogramma en fokten eerst een 15-tal afstammelingen van RAS en RACHEL, die vervolgens met het team wereldbekend werden. Ze drongen 9 jaren op rij gemakkelijk door tot de beste teams ter wereld in de FEI Top Ten Driver Award! TV, pers en ieder mensport liefhebber kent hun succes, zelfs de koningin van Engeland bewonderde ze! FOKKERIJ TOETSEN AAN DE SPORT Na deze successen werd de fokkerij opgestart met Yk Dark Danilo, die nog vele wedstrijden heeft gelopen maar het al spoedig te druk kreeg in de fokkerij. Na zijn mencarrière heeft hij nog vele dressuurwedstrijden gereden, o.a. kampioen Kempische Kampioenschappen. 2000 - 2012 De volwassen volggeneratie Arabo-Friezen met meestal 18,75% Arabisch bloed is vrijwel stuk voor stuk in staat gebleken tot topniveau in de sport mee te kunnen. Dit geeft de fokkers de moed om voort te bouwen aan dit ras met een bewogen start ! In 2006 werd het Arabo-Friese ras erkend door de EEG autoriteiten 2013. Inmiddels steunen 3 stamboeken, die met Arabisch veredelingsbloed werken met enthousiasme dit nieuwe ras. Wereldwijd zijn de Arabo-Friezen verspreid. Deze maken reclame voor zichzelf. Hiermee is hun toekomst verzekerd.  
Cor Driessen met Yk Dark Danilo
Jan Driessen
Gharib
Rudolph Krudop
Prof. Jürgen Hillner
 Yk Dark Danilo in de menwedstrijden