Voorlopig Sportcertificaat Het is van groot belang dat de fokkers een ondersteuning krijgen om mee te kunnen werken aan het fokken van een zo goed mogelijk Arabo-Fries sportpaard. Zij kunnen voor de vererving van gangen en exterieurkenmerken terecht in publicaties van de diverse stamboeken over lineair scoren en indexen. Moeilijker is het om de sportieve aanleg in te kunnen schatten. Sportindexen zijn relatief onbetrouwbaar, deels omdat je verschillende leeftijden van hengsten niet kunt vergelijken, deels omdat de lat te laag gelegd wordt voor predicaten als “Sport” of  “Prestatie” of  “IBOP”. De Stichting Promotie Arabo-Fries Sportpaard wil daarbij proberen te helpen door de zogenaamde “Sportcertificaten” uit te geven, een document dat tot heden zeer begeerd werd en ook de waarde van de veulens enigszins verhoogd. Maar de bedoeling is vooral om de fokkers aan te moedigen zoveel mogelijk met de juiste combinaties te fokken om goede Arabo-Friezen voor de sport te fokken en niet Arabo-Friezen voor de keuringen op exterieur en gangen. Om dit te ondersteunen heeft het SPAFS een comité gevormd van kenners van prestatie-aanleg van Friese bloedlijnen. Dit comité geeft enerzijds vrijblijvend advies aan stamboeken, maar geeft individuele fokkers ook de gelegenheid het “Voorlopig Sportcertificaat” te krijgen voor hun eigen fokproduct, onafhankelijk van enig stamboek. Eenieder kan daartoe een aanvraag indienen in de vorm van een mail aan het secretariaat: Secretariaat SPAFS                       info@arabo-friezen.org met daarin: - naam en adres van de aanvrager (fokker of nieuwe eigenaar). - naam van het veulen en de vader. - de fotokopie van de pedigree van de moeder. - vermelding van de premie behaald op de veulen keuring    of een of meer goede foto’s van het veulen. - kosten 20€, in bevestiging van uw mail wordt de factuur mee gestuurd. Bij de eerstvolgende vergadering van het comité (1x per 3 maanden) zal uw veulen dan behandeld worden. Door een computerprogramma wordt een waarde tot maximaal 10 punten berekend naar aanleiding van de gegevens van het veulen. Daarna zal het comité zal deze uitkomst nog eens beoordelen, dit is vooral in de grensgevallen nodig. In het positieve geval krijgt u het mooie geplastificeerde document thuis gestuurd. In geval het Voorlopig Sportcertificaat niet gegeven kan worden zal u dat ook per brief  bekend gemaakt worden met vermelding van het cijfer, zodat u een idee krijgt van de mate van aan- of afwezigheid van genetisch prestatie potentieel. Voor alle duidelijkheid moet men een onderscheid maken tussen het voorlopige en het definitieve  sportcertificaat. Dit laatste word afgegeven aan oudere paarden, die reeds zelf hoge prestaties geleverd hebben. Maar fokkers kunnen niet altijd hun paarden in de sport uitbrengen en/of  kunnen niet zo lang wachten om een bevestiging te krijgen dat hun fokproducten waardevolle sportpaarden kunnen worden. Daarom wordt puur op genetische basis een indicatieve waarde toegekend als “Voorlopig Sportcertificaat”. Niemand is echter verplicht dit te laten doen, evenmin is dit afhankelijk van welk stamboek.