Stamboek Registratie / Erkenning Het nieuwe ras wordt door meerdere stamboeken enthousiast ondersteund omdat men ziet dat ook de jonge Arabo-Friezen hun kwaliteiten in de sport bewijzen. Volwaardige pedigree en paspoorten werden en worden door de volgende officieel erkende stamboeken afgegeven : - NRPS  - AES  - EAFS  - ZSAA  EASP Er zijn nogal verschillen in de tarieven. Kijk dus op de site van het stamboek welke reglementen en tarieven van toepassing zijn bij het stamboek van uw keuze Op 27 mei 2013 werd een officieel belangrijk nieuws op de site van het KFPS gepubliceerd: Groen licht Het stamboek kreeg eveneens ‘groen licht’ om naast de hoofdsectie, een nevensectie op te nemen in de registers van het KFPS, voor Friese paarden met een deels onvolledige stamboom. Om deze paarden ook te gaan keuren bleek echter een brug te ver voor de meerderheid van de leden.  We mogen dus het KFPS nu ook aan de lijst toevoegen en  -wie weet-  wordt dit stamboek zelfs nog ooit lijstaanvorder! Let wel goed op dat het niet-friese deel ook juist ingevuld word bij het stamboek van uw keuze en dus niet blanco blijft !!! Reeds tientallen jaren zijn er op basis van Fries bloed al vele paarden met vreemd bloed gefokt om allerlei redenen zoals inteeltbestrijding, versterking van adel of type, hardheid, karakter, maar meestal om het prestatie vermogen te verbeteren. Het populaire Vlaamse Paard uit Zuid Afrika is hier misschien het grootste voorbeeld van, gevolgd door de Arabo-Fries. Die (vele!) paarden staan elders ingeschreven en zijn vaak ontzettend fijne paarden. Het is een goede zaak, dat dit in Friese kringen bekend wordt. We begroeten het dat het KFPS –als expert inzake Friezen- de handschoen wil oppakken om wereldwijd Friezen met ander bloedaandeel te gaan registreren en inventariseren. We hopen dat er later ook bij het KFPS beleid komt om in deze sectie van fokkerij vooral op prestatie van hoog niveau te gaan selecteren, getoetst aan de echte sport te midden van de warmbloed rassen. De bovengenoemde andere erkende stamboeken staan ook achter dit doel om echte  sportpaarden te fokken met barokke opdruk.  Een uniform beleid komt hier iedereen ten goede. Tot heden moeten de fokkers dus nog naar de andere erkende stamboeken om een goedgekeurde hengst of een veulenkeuring te vinden voor deze fokkerij. Op deze site zullen we u natuurlijk graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.  Op de pagina dekhengsten vindt u de goedgekeurde hengsten bij ieder erkende stamboek in Europa. De stamboeken, die momenteel bezig zijn met het Arabo-Fries ras hebben veel ervaring in veredelingsfokkerij met Arabisch bloed. Gelukkig, want kruisingen maken in het wilde weg zou desastreus zijn. Sport aanleg is bij allen dan ook hoog aangeschreven in de selectie (o.a. springen is vereist i.v.m. beoordeling natuurlijke balans en coördinatie, zie foto) Sommige hengsten zijn erkend bij meerdere stamboeken. Dit staat vermeld bij iedere hengst. We hopen dat alle stamboeken zich houden aan de regels van Brussel, die o.a. voorschrijven dat ieder Europees erkend stamboek de paarden zonder discriminatie van elkaar overnemen. We gaan er vanuit dat de goede bedoeling van deze regels duidelijk zijn en eenieder met respect en loyaliteit deze hanteert. Door jarenlange ervaring is vast komen te staan dat vers prestatiebloed voor de nodige genenspreiding kan zorgen en bijzonder vitale paarden geeft. Ook is ervaring opgebouwd, dat directe kruisingsproducten niet massaal in de fokkerij ingezet mogen worden (50% hengsten dus slechts met strenge limieten). Het juiste percentage waarbij alle voordelen van de Fries en de Arabier (of andere veredelaar) tezamen komen is proefondervindelijk vastgesteld op max. 20% (Dus min. 80% Fries). Dit aanvaarden de meeste stamboeken ook als norm en we twijfelen niet dat het KFPS tzt hier ook achter zal staan. Natuurlijk moeten hogere percentages paarden wel geregistreerd worden, maar als tussenschakel om het eindresultaat te bereiken van mooie sportieve paarden met  10% tot max. 20% vreemd bloed. Dan zal ook blijken hoe mooi homogeen deze `gekruiste` fokkerij zal zijn, los van welk stamboek dan ook!